SHV's Forum  

Gå tillbaka   SHV's Forum > Medlemslista

slaugther slaugther är inte uppkopplad

SHV Immortal

Visitor Messages

Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2
 1. DavidAndersson
  2009-10-20 17:31
  DavidAndersson
  Tjenare!

  Hade varit väldigt bra om du hade haft tid att lägga alla gamla trådar
  från 2008 års damsupe i en tråd med deras arkiv. Såsom tidigare års damsupéer är lagda.

  Tack på förhand.
  David Andersson
 2. nathalie
  2009-04-08 16:51
  nathalie
  Hej!
  Andledningen varför det har tagit så lång tid är att benny sa att han hade det i en dokument som han tänkte skicka till mig i stället så att jag slapp sitta och skriva över det till datorn igen. Jag har sökt honom konstant sen i onsdags förra veckan, dagen efter han sa det. Nu har jag äntligen fått det. Han ber om ursäkt, men man kan ju fundera på varför de inte svarar på sina jobbmobiler.. suck...

  Här kommer det i alla fall

  3. Styrdokument för arvoderade i Studentkåren vid Högskolan Väst

  Definition

  Arvoderad är den som har ett tidsbegränsat uppdrag av studentkårens fullmäktige och för uppdraget får ersättning i form av arvode. Arvoderade i SHV har uppgiften att driva SHVs studentpolitik gentemot högskolan, kommunerna samt andra parter i samhället.

  Bestämmande av arvode

  Arvodets storlek och antal utbetalningar av arvode fastställs av studentkårens fullmäktige i enlighet med dess stadgar.

  Avtal

  Avtal om arvoderat uppdrag skall upprättas mellan fullmäktige (uppdragsgivaren) och den arvoderade (uppdragstagaren) och detta skall ske skriftligen samt i direkt anslutning till beslutet (justering skall ske senast 14 dagar efter beslutet fattats). Representant för uppdragsgivaren är fullmäktiges talman. Avtalet skall innehålla den arvoderades personuppgifter, uppdragets innehåll och längd, ömsesidig uppsägningstid för uppdraget, arbetsuppgifter inom uppdraget.

  Arvode

  Arvoderad är skyldig att till studentkårens ekonomisekreterare, eller annan som ansvarar för utbetalningar av ersättning, anmäla personuppgifter, skattetabell, bankuppgifter och andra nödvändiga uppgifter. Sker arvodering utifrån timanställning skall den arvoderade månatligen inkomma med timrapportering till den som ansvarar för utbetalningar av ersättningen. Studentkåren är ej ansvarig för tillkomna kostnader för den arvoderade som berott på att den arvoderade lämnat felaktiga uppgifter om till exempel skatteklass.

  Sjukdom

  Vid frånvaro p.g.a. sjukdom har den arvoderade rätt till sjukarvode under de första 14 kalenderdagarna i en sjukperiod. Den arvoderade skall omgående meddela uppdragsgivarens ställföreträdare (kårstyrelsen) om sin sjukledighet och uppge när denne beräknas vara åter i tjänst. Vid sjukledighet längre än 30 dagar i en sjukperiod skall kårstyrelsen utröna om den arvoderade skall anses ha lämnat sitt uppdrag eller inte anses kunna återvända i tjänst inom rimlig tid. Innan sådant beslut fattas skall den sjukledige tillfrågas och ges möjlighet att yttra sig.

  Ledighet

  Arvoderad har rätt till betald ledighet med 1 vecka per arbetad tremånaders period. Ledighet måste tas ut inom den tidsperiod som arvoderingen avser, och kan ej sparas. Försäkring www.shv.hv.se STUDENTKÅREN VID HÖGSKOLAN VÄST | KUNGSGATAN 29 | 461 30 TROLLHÄTTAN Tel. 0520-42 88 16 | Fax. 0520-48 07 60

  Det åligger uppdragsgivaren att tillse att samtliga arvoderade innehar fullgott försäkringsskydd under arbetstid. Kårstyrelsen tecknar försäkringsavtal för de arvoderade under arbetstiden. Reseersättning Om det i den arvoderades ordinarie uppdrag medför resor i tjänsten till annan ort (t ex vid konferenser, seminarier, möten) skall uppdragsgivaren ansvara för kostnader i anslutning till tjänsteresan såsom resa med billigaste alternativ (om detta är möjligt med hänsyn till tidsåtgång, bestämmelseortens placering, allmänna kommunikationer och dylikt) till och från de orter där studentkåren och bestämmelseorten finns. Om den arvoderade är nödgad att kvarstanna på bestämmelseorten över natt utgår ersättning för boende på orten, och det billigaste alternativet på orten skall eftersträvas. För beräkning av traktamente för vistelse på annan ort gäller de aktuella avtal som fattats mellan studentkårens arbetsgivarorganisation och dess motparter.

  Övertid

  Övertid kan ej tas ut i ekonomisk ersättning utan skall tas ut i ledig tid (kompensationsledighet). Är tjänsteresa till annan ort förlagd under ordinarie arbetstid kan denna tid ej tas ut i kompensationsledighet. Allmänna arbetsuppgifter:

  · Svara i telefon på frågor om studentkåren och det arbete organisationen utför, samt


  skicka studenter vidare till ansvarig person.

  · Hjälpa studenter som vill engagera sig i organisationen.

  · Att i samarbete med de anställda arbeta för att marknadsföra SHV på ett fördelaktigt sätt.


  Specifika arbetsuppgifter: Ordförande

  · Personalansvarig tillsammans med kanslichefen. Ansvarig för att informera


  styrelsen i större personalfrågor/frågor som kräver fattande av beslut.

  · Kontaktperson för SFS samt OSS. Ansvarig för SHVs engagemang i dessa


  organisationer.

  · Övergripande frågor gällande Campus 2008, kårhus.

  · Sammankallande i Ordföranderådet.

  www.shv.hv.se STUDENTKÅREN VID HÖGSKOLAN VÄST | KUNGSGATAN 29 | 461 30 TROLLHÄTTAN Tel. 0520-42 88 16 | Fax. 0520-48 07 60

  Vice Ordförande, Studiesociala frågor

  · Kontaktperson för allt som rör introduktionsveckan.

  · Ansvarig för frågor rörande studenters sociala situation.

  · Ansvarig att bevaka studenthälsans funktion.

  · Ansvarig från SHV angående arbetsmarknadsdagen.

  · Sammankallande i det Studiesociala rådet.


  Vice Ordförande, Utbildningsbevakning

  · Ansvarar för att studenter som behandlats illa, eller av annat skäl fått problem, får


  den hjälp SHV erbjuder.

  · Ansvarar för att alla studentrepresentantsposter är tillsatta, samt arbetar för att alla


  program har klassrepresentanter i sin utbildningskommitté.

  · Kontaktperson när det gäller utveckling av Högskolans kursvärderingsystem.

  · Sammankallande i det Utbildningsbevakande rådet.

Statistics

Totalt antal inlägg
Visitor Messages
General Information
 • Senaste aktivitet: 2014-12-08 16:11
 • Reg.datum: 2002-08-04

Friends

Showing Friends 1 to 3 of 3

Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 21:04.


Porgramvara från: vBulletin Version 3.7.1
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Studentkåren vid Högskolan Väst