SHV's Forum

SHV's Forum (http://forum.shv.hv.se/index.php)
-   Distansstudent (http://forum.shv.hv.se/forumdisplay.php?f=238)
-   -   Vad vill du som distansstudent ha utav Studentkåren? (http://forum.shv.hv.se/showthread.php?t=9944)

Slobbo 2010-11-08 10:24

Vad vill du som distansstudent ha utav Studentkåren?
 
För att göra det mer attraktivt för distansstudenter att bli medlemmar behöver vi som Studentkår bli bättre på att erbjuda det som distansstudenter vill ha.
Hjälp oss att få reda på vad det är du som distansstudent önskar så skall vi på SHV göra allt vi kan för att förverkliga det.

graceallen 2020-04-02 18:17

What do you as a distance student want from the Student Union?
 
These also act as theoretical knowledge incubators, interpersonal development and citizenship. Because it offers such an excellent forum for dialogue and interaction, the Student Union is the catalyst for this crucial development, Online Class Help which is so essential to a positive experience in higher education.

ducklife 2020-05-22 05:10

I would love to discuss the topic you share. with lots of good information and updates.
vin lookup


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 04:27.

Porgramvara från: vBulletin Version 3.7.1
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Studentkåren vid Högskolan Väst