SHV's Forum

SHV's Forum (http://forum.shv.hv.se/index.php)
-   Fullmäktige - FUM (http://forum.shv.hv.se/forumdisplay.php?f=82)
-   -   VårFUM II 2012 Handlingar (http://forum.shv.hv.se/showthread.php?t=10793)

kajsa 2012-04-26 14:01

VårFUM II 2012 Handlingar
 
Hej på er!
Här kommer samtliga handlingar att läggas upp allt eftersom de blir färdiga.

Detta är för att ni ska kunna läsa allt eftersom. Samtliga handlingar kommer att finnas tillgängliga här samt på webbplatsen senast en vecka innan fullmäktige.


Då vi vill tänka på miljön kommer det INTE att skrivas ut några handlingar till mötet, ni ansvarar själva för medtag av dessa.

HannaL 2012-04-26 15:18

Proposition till verksamhetsplan
 
1 bifogad(e) fil(er)
Verksamhetsplan

HannaL 2012-04-26 15:19

Proposition till Stadga
 
1 bifogad(e) fil(er)
Stadga

kajsa 2012-04-26 15:23

Proposition om Valberedningens riktlinjer
 
1 bifogad(e) fil(er)
Förslag på hur dokumentet ska se ut.

kajsa 2012-04-26 15:27

Propostion om arbetsbeskrivning för Ordförande
 
1 bifogad(e) fil(er)
Förslag på hur dokumentet ska se ut.

kajsa 2012-04-26 15:28

Propostion om arbetsbeskrivning för Vice ordförande
 
1 bifogad(e) fil(er)
Förslag på hur dokumentet ska se ut.

kajsa 2012-04-26 15:29

Propostion om arbetsbeskrivning för Kårhusgeneral
 
1 bifogad(e) fil(er)
Förslag på hur dokumentet ska se ut

kajsa 2012-04-26 15:30

Propostion om arbetsbeskrivning för IT- och webbansvarig
 
1 bifogad(e) fil(er)
Förslag på hur dokumentet ska se ut.

kajsa 2012-04-26 16:15

Proposition om medlemsavgift för 12/13
 
1 bifogad(e) fil(er)
Förslag till medlemsavgift till SHV för verksamhetsåret 12/13

kajsa 2012-04-27 13:21

Proposition Budget 12/13
 
1 bifogad(e) fil(er)
I förslag till nästa års budget är det två poster som sticker ut i förhållandet till årets budget. Det är en sänkning på utveckling av kårhuset samt ett tilläg av projektanställning på 50%. Vi har även valt att lägga förslag på minus budget, även om den inte är lika negativ som innevarande års budget.

Varför minusbudget? Vi har ett kapital, det är bra att spara pengar men det är också bra att våga satsa dem. Vi vill satsa för att kunna utveckla vår verksamhet och faktiskt ge det våra medlemmar vill ha.

Varför projektanställning? Som ni ser ovan så ser vi nyttan i att satsa på verksamheten då vi har ett liggande kapital. Vi har stora svårigheter med att nå ut till våra studenter med vad studentkåren gör. Vi har arvoderade med hög belastning på arbetsuppgifter och framför allt många ideellt verksamma som vi inte vill kräva mer av. Därför har vi lagt ett förslag på att tillsätta en 50% tjänst under verksamhetsåret 2012/2013 som kan arbeta med medlemsfrågor. Anställa någon som kan arbeta med att få ut korrekt information och locka fler studenter till vår organisation. Vi är övertygade om att detta är en satsning i rätt riktning.

Varför satsar man inte pengar på utveckling av Kårhuset? Vi har sänkt budgetposten utveckling av kårhuset efter input från kårhusgruppen. Kårhusgruppen har gjort en önskelista för nästkommande år, denna önskelista har varit med i arbetet och tillgodosetts, det finns alltså pengar i budgetposten för utveckling av kårhuset så att det täcker upp den önskelista som Kårhusgruppen har presenterat.

kajsa 2012-05-01 16:42

Proposition stadgebilaga
 
1 bifogad(e) fil(er)
Samtliga propositioner på Stadgebilaga

(Kapitel ett är en förändring efter uppdrag till Kårstyrelsen om att presentera ett nytt valssystem på VårFUM II)

kajsa 2012-05-02 18:36

Förslag till arbetsordning för Fullmäktige
 
1 bifogad(e) fil(er)
Arbetsordningen för Fullmäktige är tänkt att vara ett samlat dokument för att lätt få en översyn kring hur ett sammanträde går till och vad som kan förväntas av mötesdeltagare.

kajsa 2012-05-02 18:37

Motion Stadga, valberedning
 
1 bifogad(e) fil(er)
Motion samt kårstyrelsen motionssvar gällande stadga, valberedning

kajsa 2012-05-02 18:37

Motion Budget, studenternas hus
 
1 bifogad(e) fil(er)
Motion samt kårstyrelsen motionssvar gällande budget, studenternas hus

Emelie Gustavsson 2012-05-04 10:39

Periodrapport VårFUM I - VårFUM II
 
1 bifogad(e) fil(er)
Periodrapporten för perioden VårFUM I - VårFUM II

Emelie Gustavsson 2012-05-04 10:40

Periodplan VårFUM II - HöstFUM I
 
1 bifogad(e) fil(er)
Periodplanen för VårFUM II - HöstFUM I

Emelie Gustavsson 2012-05-04 10:56

Proposition Ommålning Kårhuset
 
1 bifogad(e) fil(er)
Proposition Ommålning Kårhuset

Emelie Gustavsson 2012-05-07 10:37

Verksamhetsberättelse 2011/2012
 
1 bifogad(e) fil(er)
Verksamhetsberättelse 2011/2012

Emelie Gustavsson 2012-05-07 10:48

Valberedningens nomineringar
 
1 bifogad(e) fil(er)
Valberedningens nomineringar

patriknills16 2016-11-18 18:33

Studentskyddsombud VT10/HT11


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 07:36.

Porgramvara från: vBulletin Version 3.7.1
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Studentkåren vid Högskolan Väst