SHV's Forum

SHV's Forum (http://forum.shv.hv.se/index.php)
-   Debatt - just nu! (http://forum.shv.hv.se/forumdisplay.php?f=32)
-   -   Skall grupprum vara bokningsbara? (http://forum.shv.hv.se/showthread.php?t=9928)

Lasse 2010-11-02 22:17

Skall grupprum vara bokningsbara?
 
En grej som stör mig när vi har grupparbeten är att det dagtid sällan finns några lediga grupprum. Det är ofta fullt överallt.

En klasskamrat kom med följande förslag:

Citat:

Ursprungligen postat av Maria Andreasson
Tänkte på en annan sak som jag hört lite klagomål om och upplevt själv. Det är bristen på grupprum alt. att det borde finnas étt bokningssystem.
Många sitter i uppehållsrummen och äter lunch och sånt. Känns som om de ska användas till att plugga i och att man kanske kan boka upp sig på max 2 timåt gången eller liknande.
Vad tror du om att ta upp det som förslag på nästa programråd eller ska man kontakta kåren om det?

Hur tycker ni att det låter? Så är det ju redan nu med grupprummen vid biblioteket.
Vilka är det som bestämmer i såna här frågor?

Norris 2010-11-02 22:49

Bibloteket hade ute en sådan enkät förra vintern.

Lurk 2010-11-02 23:09

Nackdelen med bokningssystemen är att dom är så lätta att gå runt.

Sätter man upp att man bara kan boka 1 timme i taget så bokar helt enkelt varje person i gruppen var sin timme direkt efter varandra och samma problem fortsätter.

Hur man gör för att lösa det? Ja, de vet i alla fall inte jag.

Camyrra 2010-11-03 00:38

Det finns bokningsbara grupprum även i andra delar på skolan.

Erika 2010-11-03 08:14

Det är LOF (Lokal och försörjning) som är ansvariga för alla lokaler.

När jag dividerade med dem för ett par år sedan hette det att det skulle vara en blandning. Sedan hette det också att de som skulle vara bokningsbara skulle vara det för både studenter och lärare men jag tror att man endast kan boka dem via datorsystemet och de enda som kan komma åt systemet är lärare/personal. (Med undantag för de grupprum som finns i biblioteket) Har suttit kalendrar utanför en del andra grupprum också så att man kunnat boka manuellt, men har inte sett några på länge.

Min spontana åsikt i frågan är att det är bra att det är blandat. Vill man vara säker på att kunna få ett grupprum om ett antal dagar och planerat in det med en grupp ska man kunna veta att det finns ett. Är man däremot spontan och kommer till skolan och träffar på ett gäng kompisar som man vill plugga med ska det också finnas möjlighet att kanske hitta ett rum som du inte måste gå och boka innan du går in och sätter dig.

poison_girl 2010-11-03 08:41

Håller med Erika och Lurk, Det ska vara blandat för är alla bokningsbara så kommer folk göra som lurk säger och boka hela dagarna ändå

Hatten 2010-11-03 10:12

Man kanske skulle kunna låta bokningen ske i receptionen dagen innan och är det så att något grupprum är ledigt får man använda det.
Lösningar finns, både sämre och bättre, men vilken lösning som är vad är upp till var och en. :D

Pallvid 2010-11-03 12:18

Citat:

Ursprungligen postat av Hatten (Inlägg 123195)
Man kanske skulle kunna låta bokningen ske i receptionen dagen innan och är det så att något grupprum är ledigt får man använda det.
Lösningar finns, både sämre och bättre, men vilken lösning som är vad är upp till var och en. :D

Receptionen skulle hata dig ifall du kom med förslaget. I sådana fall är det bättre med ett digitaliserat system... men det vill jag inte ens drömma om att veta vad det kostar + att man måste hitta en lösning för hur informationen finns kopplat till rummen med. Administrativt skulle det vara kaos för Daniel med flera där inne. :P

Generellt är jag emot bokning av den anledningen att man kan systematisera bokningar då och då kan många rum istället stå tomma bara för att någon bokat men inte dykt upp + att man bokar på konstiga tider vilket gör att en annan måste bryta sina studier efter kort tid (1h).

En tanke skulle dock vara att tillåta rumsbokning i ett begränsat antal av lokalerna på högskolan, ämnat för större grupper eller dylikt.

I övrigt finns ju idag "samma problematik" vad gäller låneskåpen på campus... först till kvarn principen... Inte den säkraste eller bästa om man frågar mig. :P Fast andra lösningar som presenterats kring rummen fungerar ju inte riktigt heller i längden.

Hatten 2010-11-03 14:26

Det finns grupprum i F som tydligen bara kan bokas av lärare, och som annars är låsta. Skulle inte dessa kunna användas av "vanliga" studenter till dess den gruppen, som läraren bokade grupprummet för, kommer.
Låt alla grupprum vara olåsta, men att man kan boka vissa av dom och då går bokningen före.

Gandalf the Golden 2010-11-03 17:45

Först och främst: Grymt roligt att forumet används till sådana här diskussioner!

Sen vill jag informera att biblioteket (av någon anledning som jag inte minns) varit i kontakt med mig för ganska länge sedan då de ville ha ett digitalt bokningssystem för alla grupprum och undrade om var intresserade av att hjälpa till och lobba för detta...

Mitt svar till dem var liksom Erikas att det är bra om bägge möjligheter finns. Men om det visar sig att den synpunkten var totalt ogrundad så finns det garanterat vägar vi kan gå för att försöka få igenom andra alternativ.

Lurk 2010-11-05 12:20

Kan man se faktumet att poängställningen är såpass jämn som att en kompromiss med att ha lite av varje är bästa förslaget?


Vad hade hänt om det alternativet hade funnits i omröstningen? Hade ni valt det istället?

Personligen hade jag nog gjort det i alla fall..

gozales 2010-11-06 09:33

Jag hittade 6-7 st grupprum i c huset 3:vån alla var låsta. Sen har man tydligen stängt studielandskapet Gotland! Sen tycker jag det är förjävligt att lärarna/personalen kan boka grupprum. och så många! hur ska man då få någon ro att studera. jag kan inte sitta i biblioteket på dagen. det är alldeles för stökigt. De har ju en tyst läsesal dock. Men jag tycket den är kall och steril.
hur många grupprum finns det på skolan? hur många kan bokas, och av vem? finns det grupprum/konferansrum som inne på intuitionerna? Hur många grupprum planerades när de byggde skolan? Blev det lika många? Det försvann ett rum där Elin sitter. Finns det fler tillfällen där detta har hänt? hur ser lokalutnyttjandet ut. Är det effektivt idag. Dessa frågor hade varit intressanta och få svar på

Lurk 2010-11-06 13:21

Helt klart!

Är de svar som käre Guldlock kan sitta på eller som kanske går att gräva fram i alla fall?

Emelie Iseteg 2010-11-07 21:04

Citat:

Ursprungligen postat av gozales (Inlägg 123312)
hur många grupprum finns det på skolan? hur många kan bokas, och av vem? finns det grupprum/konferansrum som inne på intuitionerna? Hur många grupprum planerades när de byggde skolan? Blev det lika många? Det försvann ett rum där Elin sitter. Finns det fler tillfällen där detta har hänt? hur ser lokalutnyttjandet ut. Är det effektivt idag. Dessa frågor hade varit intressanta och få svar på

I samband med att högskolan införde full kostnadstäckning gjorde ekonomiavdelningen en inventering av ALLA ytor i hela skolan för att få fram vad som är bokningsbara ytor, studentytor osv. Så genom kontakt med dem kan ni säkert få svar på en del av era frågor, men i första hand skulle jag rekommendera er att vända er till LoF (Lokal- och förvaltningsavdelninen).

Gandalf the Golden 2010-11-08 14:42

Citat:

Ursprungligen postat av Lurk (Inlägg 123316)
Helt klart!

Är de svar som käre Guldlock kan sitta på eller som kanske går att gräva fram i alla fall?

Bara delvis tyvärr... För att få en så korrekt och omfattande bild som möjligt så skulle jag gå på Emelies förslag.

Lurk 2010-11-08 15:53

Även ifall det bara är delvis så passar säkert informationen du sitter på väldigt bra in i den här diskussionen. Sugen på att delta/dela med dig ?

Du tackar väl aldrig nej till en liten diskussion ? ;)

Gandalf the Golden 2010-11-09 18:44

Citat:

Ursprungligen postat av gozales (Inlägg 123312)
hur många grupprum finns det på skolan? hur många kan bokas, och av vem?

Saknar tyvärr uppgifter om detta.

Citat:

Ursprungligen postat av gozales (Inlägg 123312)
finns det grupprum/konferansrum som inne på intuitionerna?

Inte säker på att jag förstår den här frågan. Om du menar om det finns fler grupprum/konferensrum som inne på institutionerna så vet jag inte, inte heller säker på vad du i så fall menar med "grupprum/konferensrum".

Om du däremot menar om det finns grupprum/konferensrum inne på institutionerna så är svaret ja.

Citat:

Ursprungligen postat av gozales (Inlägg 123312)
Hur många grupprum planerades när de byggde skolan? Blev det lika många? Det försvann ett rum där Elin sitter. Finns det fler tillfällen där detta har hänt? hur ser lokalutnyttjandet ut. Är det effektivt idag. Dessa frågor hade varit intressanta och få svar på

Hur många rum som planerades och faktiskt blev till vet jag inte men skolan byggdes mig veterligen för att klara av väsentligt många fler studenter än vad som finns idag (och därmed även mer personal). Detta skulle kunna tyda på att det i förlängningen var planerat för färre grupprum än vad som nu finns (med tanke på att fler kontor skulle behövas) alternativt att det bara var en optimistisk siffra på hur många studenter byggnaderna skulle klara av.

Däremot är jag relativt säker på att det finns fler fall där grupprum av olika slag byggts om till kontor. Vad det även finns exempel på är att anställda flyttar ihop och delar kontor i större utsträckning numer så det används flera olika lösningar för att effektivisera utnyttjandet av utrymme. Det går säkert att effektivisera något ytterligare men det är, som jag förstår det, ett pågående arbete i dagsläget.

Emelie Gustavsson 2010-11-17 14:17

Citat:

Ursprungligen postat av gozales (Inlägg 123312)
Jag hittade 6-7 st grupprum i c huset 3:vån alla var låsta. Sen har man tydligen stängt studielandskapet Gotland! Sen tycker jag det är förjävligt att lärarna/personalen kan boka grupprum. och så många!

Jag satte upp just problematiken med grupprummen på vån 3 i c-huset och att lärare/personal kan boka grupprum utan att studenterna kan få reda på detta på dagordningen till det senaste HAMK-mötet (hälso och arbetsmiljökommittén). Jag kunde dock inte vara med på mötet och har ännu inte fått protokollet, men frågan har åtminstone lyfts.

Fröken Råsa 2010-11-17 15:09

Det står inte i det senaste prottokollet men vi kan ta med det till HAMK-mötet 16 december

Gandalf the Golden 2011-01-05 17:11

Efter diskussionen på senaste stormötet så tog jag upp de synpunkter som framkom under ett möte med Rektorsstaben.

Där framkom det bl.a. att en möjlighet skulle kunna vara att göra om någon eller några av datorsalarna i studielandskapen till grupprum. Tänkte blåsa lite liv i den här debatten genom att fråga vad ni tror om det?

Nisse 2011-01-05 17:34

Beror ju lite på hur många grupp rum man får ut av ett datorrum och vad det kommer att finnas i dom grupprummen. Jag tycker tex att det är viktigt med en whitebord och minst en dator i varje grupprum.

Det ökar ju mängden grupprum men löser inte huruvida man kan boka dom eller inte. Vad sägs om vi ett internettbokningssystem med möjlighet att med hjälp av sitt kort kunna boka tider i grupprummet när man står där?

Hatten 2011-01-05 19:38

tillgången till datorer bör inte minska enligt mig, det är inte alla som har tillgång till bärbara datorer som de kan ta med sig till skolan.

Fröken Råsa 2011-01-05 21:20

Kan någon snäll skäl efter tentaveckorna sammanställa era åsikter så jag kan ta med dem till den arbetsgrupp jag kommer sitta i angående den här frågan. Vore jättesnällt. Just nu får jag ingen ordning på det nämligen.

Lurk 2011-01-06 15:08

Om det är datorsalar som görs om till grupprum så behöver ju inte antalet datorer minska. Låt dom vara kvar i rummen bara fast möblera om och gör fler smårum av de hela.

Mini datorsalar måste ju kunna anses som grupprum? Kanske till och med marknadsföra dom som "Tekniska grupprum"? ;)

Gandalf the Golden 2011-01-07 14:37

Citat:

Ursprungligen postat av Nisse (Inlägg 124651)
Beror ju lite på hur många grupp rum man får ut av ett datorrum och vad det kommer att finnas i dom grupprummen. Jag tycker tex att det är viktigt med en whitebord och minst en dator i varje grupprum.

Det ökar ju mängden grupprum men löser inte huruvida man kan boka dom eller inte. Vad sägs om vi ett internettbokningssystem med möjlighet att med hjälp av sitt kort kunna boka tider i grupprummet när man står där?

Är något sådant som krävs för att ett bokningssystem ska vara aktuellt över huvud taget. Bokningarna måste bli avregistrerade på något sätt om rummet inte används.


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 18:54.

Porgramvara från: vBulletin Version 3.7.1
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Studentkåren vid Högskolan Väst