SHV's Forum

SHV's Forum (http://forum.shv.hv.se/index.php)
-   GruF (http://forum.shv.hv.se/forumdisplay.php?f=150)
-   -   Examinationsformer (http://forum.shv.hv.se/showthread.php?t=8727)

MenVaFaan 2009-04-22 14:02

Examinationsformer
 
Hur tolkar studenter de olika examinationsformerna som anges i kursplanerna? Vad ska gälla för olika examinationsformer tycker studenter? (regler, tider etc)

Examinationsformer
Inlämningsuppgift
Salstentamen
Skriftlig tentamen
Hemtentamen
Uppsats
Rapport
Seminarier
Laboration

Ni får gärna komplettera med andra former av examination om jag glömt något.

Jag skulle vilja påstå att man kan dela in ovanstående former i fyra tentamensformer.

Salstentamen/Hemtentamen (skriftlig tentamen tolkas som salstentamen)
- ska utföras på angiven tidpunkt och plats och är tidsbegränsad (plats gäller salstentamen)
- uppgiften tilldelas studenten efter anmälan

Inlämningsuppgift/Laboration
- löpande tidsbegränsade delmoment under kursens gång
- praktisk/tillämpad uppgift
- uppgifter utdelas tidigt i kursen

Uppsats/Rapport
- ett arbete som fortlöper under kurens gång
- uppgiften utdelas tidigt i kursen

Seminarier
- luddigt och flummigt (en högst personlig åsikt)

Ett seminarie ska hållas om detta i nästa vecka så det vore bra om synpunkter kommer så fort som möjligt, så studenters syn kommer fram under detta seminarie.

sorgblot 2009-04-22 14:15

När vi har seminarer är tanken att vi ska ha läst på t.ex. en bok eller ett ämne och därmed ha jobbat endel med detta/har en viss kunskap eller inblick i ämnet. Detta ska leda till att vi kan diskutera olika frågor som har dykt upp och få en inblick i hur andra har tolkat samma text och på så vis få större kunskap och bli mer kritiska i vårt läsande.

Därmed tycker jag att det du skrev om Seminarier att det skulle vara flummigt och luddigt inte stämmer.

Jag tycker seminarier är ett bra komplement i kurser, men ska ej vara betygsgrundande men att de kan vara obligatoriska för att studenten ska tillgodogöra sig andras infallsvinklar av ett ämne.


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 05:50.

Porgramvara från: vBulletin Version 3.7.1
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Studentkåren vid Högskolan Väst