SHV's Forum

SHV's Forum (http://forum.shv.hv.se/index.php)
-   GruF (http://forum.shv.hv.se/forumdisplay.php?f=150)
-   -   Betygskalor och ECTS (http://forum.shv.hv.se/showthread.php?t=7613)

MenVaFaan 2008-08-27 11:49

Betygskalor och ECTS
 
Diskussionen om betygssystem, betygsskalor och ECTS fortsätter. Ett förslag som lämnats innan sommaren till rektorn för beslut fick bakslag från HSV då detta beslut diskriminerade studenter. Ett nytt förslag ligger på bordet, men detta nya förslag garanterar inte att svenska studenter kommer att kunna få sitt betyg översatt till ECTS.

I det nya förslaget sägs det att kurser som ges på engelska ska studenter kunna få översatt till ECTS samt i övriga kurser som anses lämpliga (vilken kurs som anses "lämplig" kommer att framgå av kursplanen). Det nya förslaget ser endast till att utländska studenter på Högskolan Väst (utbytesstudenter och freemovers) blir garanterade att få sitt betyg översatt till ECTS.

Det kommer vara institutionerna på Högskolan som kommer bestämma vilka kurser som är lämpliga för översättning. Detta kommer att innebära att vissa kurser i ett program kan anses olämpliga för översättning. Så vill en svensk student ha alla sina betyg i sin utbildning översatt till ECTS så kan studenten helt enkelt få ändra kursutbudet i sin utbildning för att få "lämpliga" kurser. Detta kan i sin tur äventyra studentens examen alternativt bli väldigt kostsamt om studenten måste läsa på annan ort.

Det som fortfarande gäller angående Högskolans betygsskalor och betygsystem är att Högskolan Väst använder ett målrelaterat betygsystem med fyra betygsskalor: U/G, U/G/VG, U/3/4/5 samt den sjugradiga skalan F/Fx/E/D/C/B/A. Vilken betygsskala som används i en kurs ska framgå av kursplanen.

Så de stora frågorna just nu är:
Diskrimineras våra studenter av det nya kommande förslaget?
Sätts studenterna rättigheter på spel?
Krånglar Högskolan till det i onödan?
Vem är betygsskalan till för, studenten eller läraren som betygsätter?

Svarta_Svanen 2008-08-27 12:23

Jag personligen tycker att det hela ser krångligt ut, ska man vid jobbsökande skicka med en förklaring till alla olika betyg?

edit: Det låter som om endast kurser på engelska kommer ha ECTS, och studenten har längre ingen valmöjlighet att ändra till ECTS utan måste välja kurs efter betygskala isf?

NV 2008-08-27 12:49

Skulle man kunna få se högskoleverkets uttalande?

MenVaFaan 2008-08-27 13:53

jag har själv inte sett det

Gandalf the Golden 2008-08-27 16:38

Anser att samtliga kurser ska kunna gå att få översatta till ECTS, blir svårt att kunna plocka ut en examen utomlands annars. Hoppas detta är den riktlinje som studentkåren tänker driva!

NV 2008-08-27 17:08

Vi har drivit den linjen och den saknar stöd bland allt för många lärare i dagsläget. Men vore kul att se en liten undersökning och ett yttrande från den stora studentmassan.

mrkbj 2008-09-21 04:20

Egentligen borde enbart skalan icke godkänd och godkänd existera, med undantag för vissa specifika utbildningar där full betygsskala behövs (ex. jurdik, läkare etc). Visserligen är det ju toppen ifall en utbildning kan göras internationell och likvärdig världen runt, vilket möjliggör den fria och rörliga arbetskraften. Om betygsskalan får fler steg, utan krav på en viss procentsats så som det var förr i siffersystemet, borde det vara enklare att sätta en korrekt betyg, eller?

Valross 2008-10-02 02:09

Mitt syfte med denna posten är inte att försöka påverka er studentkårs linje - jag är inte i nuläget medlem hos er, så mina åsikter gör ni bäst i att ignorera - men jag tänkte att vårt styrdokument (i Skövde) kanske kunde vara något som stimulerade er debatt. Den linje studentkåren drev när detta dokument klubbades igenom var att ECTS är precis som det heter: European Credit Transfer System. Ett sätt att översätta mellan olika betygskalor, inte ett eget betygsystem. Om vår linje fick genomslag i dokumentet får ni själva avgöra...


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 17:54.

Porgramvara från: vBulletin Version 3.7.1
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Studentkåren vid Högskolan Väst