SHV's Forum

SHV's Forum (http://forum.shv.hv.se/index.php)
-   Debatt - just nu! (http://forum.shv.hv.se/forumdisplay.php?f=32)
-   -   Studiesociala utredningen (http://forum.shv.hv.se/showthread.php?t=8650)

MenVaFaan 2009-03-30 12:08

Studiesociala utredningen
 
Idag kom den studiesociala utredningen. Denna utredning går i genom många olika grejer gällande bidrag och lån för studerande på grund-/komvux och eftergymnasial nivå.
(pressmeddelande: http://regeringen.se/sb/d/11249/a/123457)

Idag betalas ett studiemedel ut under 10 månader baserat på antal studieveckor. Deras förslag var att istället betala ut studiemedel på 9 månader + en höjning på 400 kr/månaden. D.v.s. en höjning på totalt 3200 kr där bidragsdelen är ca 30%. Så totalt skulle alltså studenterna få ett studiemedel på ungefär 9100 kr i månaden, fast då i 9 månader istället för 10 månader som det är idag.

Ett förslag är också att alla har rätt till studiemedel i 4 år istället för 6 år som det är nu, under förutsättning att man klarar studiekraven som finns. Om man har klarat sin kandidatexamen under de tre första åren så har man möjlighet att få beviljat två extra år med studiemedel, så man kan läsa magister/master, fristående kurser eller plugga utomlands.

Bostadsbidraget för studenter skulle minskas. Motiveringen var väl i stort sett att studenter inte nyttjar detta ändå.

Inga större förändringar gällande stöd för studerande föräldrar. Inga förändringar gällande tilläggslån. Inget nytt gällande karensdagar. Däremot ett förslag att man skulle kunna studera på halvtid samtidigt som man var sjukskriven på halvtid.

Tanken är att detta ska träda i kraft 1 juli 2010. Beslut ska tas i höst.


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 16:24.

Porgramvara från: vBulletin Version 3.7.1
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Studentkåren vid Högskolan Väst